Våra skogstjänster 

Skogsbruksplan: Vi kan skräddarsy en skogsbruksplan åt dej där vi anpassar den efter hur du vill bruka din skog. Vi kan även tillverka Gröna Skogsbruksplaner så att du kan certifiera din fastighet.

Virkesköp: Leveransvirke, avverkningsuppdrag, leveransrotköp och rotposter:Vi bedriver idag ett samarbete med https://www.jamtskogsagare.se/ som innebär att vi är deras ombud och virkesköpare i Ragunda kommun med omnejd. Vi jobbar för att du som markägare skall få så bra pris som möjligt för din skog, detta kan vi uppnå tack vare kontakt med många olika industrier och sågverk vilket gör att vi kan hitta det pris som betalar sig bäst för just din skog.   

Avverkningsplanering: Vi utför avverkningsplaneringar på våra egna köp men gör det även åt andra bolag och föreningar. PEFC certifieringen är en garanti för att alla inblandade har den nödvändiga kunskapen för hur man skall bedriva en långt och hållbart skogsbruk där både de ekonomiska och ekologiska värdena räknas in.

Röjning och Manuellhuggning: Vi utför ungskogsröjningar samt förröjningar innan gallring och slutavverkning. Vi erbjuder även manuellhuggningar

Föryngring: Via vårt samarbete med Jämtskogsägarna så kan vi även erbjuda föryngringsåtgärder som markberedning och plantering.  

Rågångar: Vi kan antingen hjälpa dej att snitsla upp rågångarna för att du sedan ska kunna röja upp dem själv. Eller så röjer vi upp dina rågångar samt målar och märker upp dom med stolpar.