Våra skogstjänster 

Skogsbruksplan: Vi kan skräddarsy en skogsbruksplan åt dej där vi anpassar den efter hur du vill bruka din skog. Vi kan även tillverka Gröna Skogsbruksplaner så att du kan certifiera din fastighet. 
 
Avverkningsplanering: Planeringarna görs oftast till skogsbolagen eller skogsägarföreningarna efter att de skrivit kontrakt med markägaren eller på deras egen skog. PEFC certifieringen är en garanti för att alla inblandade har den nödvändiga kunskapen för hur man skall bedriva en långt och hållbart skogsbruk där både de ekonomiska och ekologiska värdena räknas in.
 
Rågångar: Vi kan antingen hjälpa dej att snitsla upp rågångarna för att du sedan ska kunna röja upp dem själv. Eller så röjer vi upp dina rågångar samt målar och märker upp dom med stolpar.
 
Röjning och Manuellhuggning: Vi tar på oss manuellhuggningar och har motorsågskörkort A-B-C för att kunna hjälpa dej att fälla din skog eller ta hugga upp stormvirke. Vi tar även på oss mindre röjningar.