Bilder från olika arbeten

Under ett arbete i Småland så fick man skåda denna gigant till Ek. En bit över en meter i diameter mätte den!

Före och efter att ha röjt fram lite mer utsikt över Indalsälven i Gevåg.

Rotkapning efter stormen Dagmar. Pålgård

Här borras det i träden för att få reda på åldern som sedan skall föras in i skogsbruksplanen. Ammer
 
Stakning och snitsling för vinkraftplaner och vägar i vindkraftparkerna. Björkhöjden
 
Fällning och lunning av fröträd. Rossön
 
Ungskogstaxering. Hotagen
 
Ungskogsröjning. Rossön
 
Stakning för vindkraftsnurra. Lorås
 
 
Man kan kuta på det mest otippade saker när man går på skogen. Här är en huggarhjälm som sitter fast i en rotvälta. Lorås
 
 
Ännu en markering för ett vindkraftverk. Lorås
 
Förröjning. Gevåg
 
Kaffepaus under skogsbruksplanläggningen.
 
Fin utsikt över Ammer under upprättandet av en skogsbruksplan.
 
Fångstgropen är en av de vanligaste fornlämningara som man kutar på i skogen. De är viktigt att det tas hänsyn till dem under planeringen så att de kan bli kvar till framtida generationer.
 
 
 
Ett vanligt tecken på att det är äldre skog är när det finns spår kvar efter skogsbränder. Innan människan började släcka och förhindra skogsbränder så var det vanligt att skogarna brann och präglade framtida skogar.
 

E Amréns Skogstjänster

Färsån 230
Hammarstrand
84070
0702269857
erik.amren@hotmail.com